3481
  ۱۳۸۹/۷/۱۹
پروانه بی خویشی من
سیاهی های میان شقایق ها درخشانند چونان اندهی پایدار حسین ! حسین ! آواهای ایرانی این حروف درخشانند چونان سیاهی های میان شقایق ها حسین ! حسین !
   

---------------------------------------------------

سیاهی  های  میان  شقایق ها

درخشانند

چونان اندهی  پایدار

 

حسین !

حسین !

 

آواهای  ایرانی  این حروف

درخشانند

چونان سیاهی های میان شقایق ها

 

حسین !

حسین !

 

--------------------------------------------------------

 

 

سرشناسه

عنوان و پدید آور 

مشخصات  نشر  

مشخصات ظاهری

شابک

موضوع

رده بندی  کنگره

نشانه اثر

رده بندی  دیویی

شماره کتاب خانه ملی

   

 

: م – موید

: پروانه ی بی خویش من /م- موید

: رشت : فرهنگ  ایلیا ، 1386

: 106 ص .

: 978-964-2535-69-9

: شعر فارسی -  قرن 14 .

:8223     PLR

: 4 گ 9638 ل / 8151  PLR

: 62/1 فا 8 .

: 56854-86 م .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروانه بی خویشی من

م – موید

چاپ نخست : 1386

شمارگان : 1100 نسخه

شماره ی نشر : 136

طراح جلد : محمد زحمتکش

لیتو گرافی  همراهان  چاپ : توکل -  صحافی  : کتیبه

همه حقوق  این کتاب  محفوظ  است .

 

نشر  فرهنگ ایلیا – رشت – خیابان  آزادگان

جنب  دبیرستان  بهشتی  ( خ صفایی ) – خیابان حاتم ، شماره 49

کد پستی  : 13555-41848

صندوق  پستی  : 1357-41635

تلفن : 3244733     3244732   09111386892  

 

شابک : 1-21-2535-964

ISBN: 964-2535-21-1

 

فهرست

 

  • پروانه ی بی خویشی من

 

در همه ی فصول

اسب ها در هاله ی انبوه

می ماند آخته

سمفونی چهاردهم

به روی کرد گل سرخ

آسمان آبی  است

از خداوند می آیی

بنفشه

با دستی  باز

پروانه ی بی خویشی من

ساحت گل سرخ

برآسمانه

در شب شبتر

با نگاه تو

سوختن

سه گانه

در گردنه ی  تاریک

بارانداز اندوه

مرد تشنه لب

یک برگ هم اگر بدرخشد

سیاهی های میان شقایق ها

پشت این همه نگاه.

درونگی  جا

خیزان شور

سفر

فصل دور بی سیاوش

دیدار

لبه ی  تیز نمک.

آه  ای داود !

برکمانه ی زایش  شگفت

 

13

18

23

25

28

29

31

33

34

35

64

67

69

70

71

72

74

75

76

78

79

80

81

82

83

85

86

87

92

94

 

©2019 HozehHonari. All Rights Reserved