عناوین خبرها :
 
گیلان سر زمین من

گیلان در لبه ی شمالی فلات ایران ودر جنوب دریا چه ی خزر بزرگترین دریاچه جهان قرار گرفته است و بی هیچ گزافه و گمان از کهن سال ترین زیستگاه ها و خاستگاه های فرزندان ایران زمین است این سرزمین سحر انگـیـز و خـرم چون رشک بهشت ، فراخنای تاریخ ایران و فرازگاه تاریخ تشیع در این کشور است .گـیلان از دیـرین روز گاران پناهگاه گریزندگان از ستم خلفا بوده است و چـه بسیار از دین داران و پناه آورانی  که درایـن دـیار بالیدند و با یاری مردمان آن حکام جور و ستم را از تخت فرو کشید ند .این دیار همان دیاری است که علویان را از تیغ ستم خلفای اموی و عباسی پاس داشت،همان دیاری است که بیگانگان از یونانی ، عرب و ترک هرگز نتوانستند برآن دست یازند و از آن بـاج ستـانند گیـلانیان در آستانه مشروطه به لحاظ همـجواری با روسیـه تـزاری و با دنیای غـرب به راحتـی توانستند با پدیده های نـو آشنا شوند  از سـوی دیگر گیلان به ویژه رشت  به خاطر ابـریشم ، محل بورس این محصول دلخواه اروپاییان  بود حضور کمپانی ها ی غرب در دشت و نیز حضور سرمایه داران  ایرانی این شهر موقعیتی ویژه  به استان  داده بود .مردم با استعداد گیلان با استفاده از عناصر نوین هنری و نیز روش شناسی پژوهشی به تولید آثار فرهنگی و هنری دست زدند و بعد از چندی آن را به عنوان مواد لازم برای رشد فـرهنگی به دیگران آموختـند بی سبب نیست که در آسـتانه مشروطیت  و چـند دهه بعد از آن گیلان مرکز تاتر ایران بود و دهها نشریه در شهر رشت و دیگر شهرهای گیلان نشر شد . و زبان روزنامه نگاری  جدا از حبل المتین کلکته  - در سطح ملی در گیلان نضبح گرفت و انواع نقد و بررسی  در لابه لای این نشریه ها به چاپ رسید و زبان قصه نویسی  به شیوه امروزی درهمین روزنامه ها رایج شد .  


قابليتها و توانمندي هاي استان گيلان در بخش هاي مختلف اقتصادي
قابليتهاي كشاورز ي ومنابع طبيعي استان گيلان
استان گيلان به دليل داشتن خاك حاصلخيز و شرايط اقليمي مناسب و نيز برخورداري از منابع فراوان آ بهاي سطحي و زيرزميني، از جمله مناطق مستعد كشور براي توليد محصولات زراعي و باغي است. برنج، چاي، زيتون، فندق،مركبات، هندوانه، و بادام زميني از مهمترين محصولات زراعي و باغي استان به شمار مي آيد.
همچنين امكان توسعه سطح زيركشت، و افزايش ميزان توليد محصولات چاي، زيتون، گلها و گياهان زينتي،محصولات گلخانه اي و نيز محصولات سبزي و صيفي در استان فراهم است.
استان گيلان همچنين به دليل برخورداري از مراتع وسيع و مستعد، و نيز داشتن شرايط اقليمي مناسب براي كشت محصولات علوف های و همچنين وجود پس چر مزارع كشاورزي قابل مصرف در امر تغذيه دام، داراي موقعيت خوبی برای نگهداري و پرورش انواع دام است.
فعاليتهاي دامپروري استان، به طور عمده دربردارنده عمليات نگهداري و پرورش انواع دام شامل گاو وگوساله،گوسفند و بره، گاوميش، طيور، كرم ابريشم، زنبور عسل و آبزيان، و محصولات دامي استان، عبارت از شير خام،گوشت قرمز، گوشت و تخم مرغ، عسل، و گوشت سفيد ماهي می باشد.
يكي از مهمترين فعاليتهاي دامپروري استان، پرور ش كر م ابريشم است، به گونه ا ي كه توان توليد پيله ابريشم گيلان،سرآمد توليد ساير مناطق كشور مي باشد. فراگيربودن عمليات پرور ش كر م ابريشم، وجود توتستا نها و نيز شمار قابل توجه خانوارها ي نوغا ن دار در سطح استان، از مهمترين عوامل تحقق اين امر است. فعاليت نوغا ن داري  مي تواند، به عنوان يك فعاليت جنبي، علاوه بر تهيه مواد اوليه براي كارخانه هاي ريسندگي و ايجاد اشتغال، زمينه مساعدي را براي افزايش سطح درآمد كشاورزان استان فراهم كند.
از ديگر فعاليتهاي مهم دامپروري،كه با توجه به موقعيت اقليمي خاص گيلان، و برخورداري آن از منابع آبي لازم مانند تالا بها، چشمه ها، آ ب بندا ن ها، و رودخانه ها انجام مي شود، پرورش انواع ماهيان گر م آبي و سرد آبي است. توليدماهيا ن گر م آبي در منابع آبي طبيعي ونيمه طبيعي، استخرها ي خاكي و شاليزارها، و همچنين توليد ماهيا ن سر دآبي دراستخرهاي بتوني، حوضچه هاي آ ب كشاورزي و شاليزارها، از جمله رو شهاي پرور ش ماهيان مي باشد.
به دلايل وجود گونه هاي درختي و پوشش گياهي متنوع در سطح جنگلهاومراتع استان گيلان، درصورت حفاظت از آنها، احيای جنگلهاي مخروبه، اصلاح مراتع، و نيز بهره برداري بهينه از جنگلهاومراتع، صنايع وابسته به جنگل وگياهان دارويي رشد مي كند، ميزان توليد چوب و علوفه افزايش مي يابد، خوراك مورد نياز دا مها تامين مي گردد،
عمليات اكوتوريسم رونق مي گيرد، و در فعاليتهاي غيرجنگلي و غيرمرتعي نيز، شغل ايجاد مي شود.
به دليل حجم زياد ريز شهاي جوي، و جاري بودن رودخانه هاي متعدد در گيلان، درصورت مهار آ بهاي سطحي،اصلاح مسيرهاي رودخانه ها، وتقويت سفره ها ي آ ب زيرزميني، مي توان از ذخاير موجود آب، به طور بهينه، استفاده وبهره برداري نمود. در ميان ديگر قابليتهاي منابع آب استان، مي توان از دسترسي آسان به سفره ها ي آب زيرزميني، وجودمنابع آبي همچون درياچه كاسپين،تالا بها، و آ ب بندا ن ها و نيز امكان استفاده از آ ب شرب چشمه هاي نواحي كوهستاني وكوهپايه ای نام برد.

قابليتهاي صنعتي ومعدني استان گيلان
مهمترين صنايع تبديلي محصولات كشاورزي گيلان شامل كارخانه هاي برنج كوبي،چا ي سازي،روغن كشي، آردكوبي،فرآور ي زيتون، نخ ريسي ابريشم، و عمل آور ي توتون است،كه استقرار صنايع مذكور، حاكي از وجود ارتباط بين بخشهای كشاورزي و صنعت، و امكان توسعه آن مي باشد.
با توجه به امكان توليد بسياري از محصولات كشاورزي داراي قابليت فرآوري صنعتي در استان، زمينه برای احداث و توسعه صنايع وابسته و پيوسته به محصولات كشاورزي مانند فندق، بادام زميني، مركبات و محصولات دامي و شيلاتي فراهم است.
مهمترين فعاليتهاي صنايع دستي استان گيلان، شامل گليم بافي، حصير بافي، شال بافي، مرواريد بافي، بامبو بافي، چادرشب بافي، فرش بافي، قلاب دوزي، تكه دوزي، چموش دوزي، معرق كاري، سراميك سازي، سفال گري، خراطي چوب، نمد مالي و توليد محصولات متنوع پشمي و چوبي است، كه امكان توسعه فعاليتهای مذكور از راه اجراي برنامه هاي آموزشي و نيز ايجاد صنايع كوچك مرتبط وجود دارد.
استان گيلان به دليل برخورداري از منابع معدني زغال سنگ، خاكهاي صنعتي و نسوز، سنگهاي ساختماني و تزييني، و سنگ آهك داراي قابليتهای بسيار خوبي براي ايجاد صنايع وابسته به معدن و در نتيجه ايجاد اشتغال در اين بخش است.

قابليتهاي خدماتی استا ن گيلان
روستاهاي استان گيلان داراي توان محيطي بالا براي گسترش توريسم روستايي ونيز تغيير كاركردهاي تك بعدی فعاليت كشاورزي به تركيبي از فعاليتهاي زراعي و غيرزراعي است. به علاوه روستاهای استان، واجد ظرفيت بالا در زمينه حضور و مشاركت روستاييان در اداره امور روستا و نيز گسترش فعاليتهاي مكمل توسعه روستايي از راه مكان يابي براي ايجاد نواحي صنعتي مي باشد.
استان گيلان به علت قرار گرفتن در كنار درياي خزر و نيز برخورداري از جنگلهاي انبوه، داراي قابليتهاي بسياری براي جلب گردشگران داخلي و خارجي به خصوص گردشگران طبيعت گرا است. به دليل وجود كوهستانها و راههای صعب العبور، رودخانه هاي وحشي و دره هاي عميق، امكان اجراي تورهاي ماجراجويانه و به دليل وجود كوهپايه ها و راههاي سهل العبور، امكان اجراي تورهاي خاص پياده روي در استان فراهم است.
به دليل پراكندگي وسيع مناطق روستايي و همچنين وجود روستاهاي كوهپايه اي، روستاهاي مجاور باغهای چاي و مركبات، روستاهاي مجاور آبگيرها، رودخانه ها، تالابها و ساحل و نيز روستاهاي واقع در ارتفاعات، امكان راه اندازي توريسم روستايي و اجراي تورهاي گردشگري روستايي موجود است.
به دليل وجود ساحل طولاني دريای خزر و نيز رودخانه هاي پرآب، موقعيت مناسبي براي توسعه توريسم دريايي، اجراي تورهاي دريا و همچنين تورهاي ماهيگيري و به علت وجود حيات وحش متنوع، قابليت اجراي تورهاي شكار نيز مهيا است.
به علت وجود تنوع فرهنگي و نيز آثار تاريخي، امكان اجراي تورهاي علمي، تحقيقاتي و فرهنگي و به دليل وجود آب و هواي معتدل، امكان جلب گردشگران مناطق غيرمعتدل نيز فراهم است.
مناطق روستايي استان گيلان، با ايجاد مراكز بازاري و انجام عمليات مبادله محصولات، همواره نقش مهمي در تامين نيازهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق اطراف خود داشته است. در بازارهاي هفتگي روستايي استان كه در يكي از روزهاي هفته برگزار مي شود، روستاييان حوزه نفوذ شهرها و ديگر نقاط روستايي، اقدام به خريد و فروش محصولات مورد نياز و همچنين محصولات توليدي خود مي كنند. بازارهاي هفتگي، عامل اصلي برقراري ارتباط محكم بين شهرها و روستاهاي منطقه مي باشد.
با توجه به سرمايه گذاريهاي انجام شده در زيربخشهاي تلفن و پست روستايي استان گيلان، ميزان برخورداری جمعيت روستايي استان از امكانات شبكه هاي تلفن و پست در وضعيت قابل توجهي قرار دارد.
به طور خلاصه مي توان قابليتهاي استان را به شرح زير مطرح نمود:
واقع بودن در مسير جريان رودخانه هاي دايمي و پر آب و نيز وجود منابع فراوان آبهاي سطحي و زيرزمينی وجود خاك حاصلخيز و مناسب برای توليد محصولات برنج، زيتون، چاي، فندق، مركبات، بادام زميني و ساير محصولات زراعی و باغی                                                                                                                            وجود شرايط مناسب برای نگهداری و پرورش دامهای بزرگ و كوچك، زنبور عسل، كرم ابريشم، طيور و نيز توليد محصولات دامی
وجود شرايط مناسب براي پرورش ماهيان گرم آبي و سردآبي
برخورداري از توان افزايش توليد محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلاتي
وجود جنگلها، مراتع و محيط طبيعي مناسب براي زندگي انواع جانوران و نيز جلب پرندگان مهاجر
وجود زيستگاهها و گونه هاي متنوع گياهي و جانوری
وجود شكارگاههاي آزاد و نيز مناطق شكار ممنوع
امكان ايجاد و توسعه صنايع وابسته به كشاورزي، دامپروري، شيلات و جنگل
وجود معادن متعدد و غني و امكان ايجاد و توسعه صنايع وابسته به معدن
وجود بازارهاي محلي هفتگی و دايمی و امكان انجام و گسترش مبادله محصولات كشاورزي و غيركشاورزي
وجود جاذبه هاي طبيعي، و تاريخي گردشگري
وجود شرايط مناسب طبيعی برای احداث اردوگاههاي ورزشي و نيز انجام و گسترش ورزشهای آبي و كوهستانی

مسائل ومحدوديتهاي كشاورزي ومنابع طبيعي استان گيلان
بخش كشاورزي استان گيلان، با مسائل و مشكلاتي همچون سطو ح پايين دانش فني، و نيز درآمدساليانه كشاورزان، وجود نظا م خرد ه مالكي در بهره برداري از زمينها ي كشاورزي،كوچكي مقياس واحدها ي توليد، و افزايش هزينه هاي توليد، استفاده محدود از تكنولوژي، و كاهش انگيز ه هاي جوانان در امر تداوم كشاورزي روبرو است.
همچنين عواملي نظير تغييرات ناگهاني قيمت، و به فرو ش نرفتن محصول، بارشهای رخ داده در زما نهای نامناسب، شيوع آفتها، و بروز بيمار يها، از ديگر معضلات بخش كشاورزی استان می باشد.
ازسو ی ديگر، توسعه نيافتگيی جامعه روستايی، بالابودن ميزان رشد جمعيت روستايی جنگل نشين، تعداد زياد دا مها و دا مداران در سطح جنگلهاومراتع، و روند كند خروج آنها از مناطق مذكور، رعايت نشدن زمان اعلام شده براي ورود دا مها به محدوده مراتع، و خروج آنها از مناطق مذكور از سوي دام داران، و ساما ندهي نشدن امر مديريت چرا در مراتع ييلاقي، از مشكلات زيربخش منابع طبيعي استان گيلان، به شمار مي آيد.
همچنين رعايت نشدن اصول فني بهره برداري از جنگلها در هنگام برداشت از سوی مجريان طر حهاي جنگل داری تاثيرات ناخوشايند پديده خشك سالی بر روند طبيعي تجديدحيات جنگلهاومراتع، اجراي ناقص عمليات مميزی اراضی جنگلي وكشاورزی وسرمايه گذاري ناكافی در امور حفاظت ومديريت بهره برداري از جنگلهاومراتع باعث تخريب تدريجی منابع طبيعي مذكور، در استان گيلان شده است.
در بخش منابع آب، بايد به اين نكته توجه شود،كه تنها سد مخزني استان گيلان، يعني سد سپيدرود، برای تامين آب موردنياز بخشها ي كشاورزي وشرب، مورد استفاده واقع مي گردد. ازآ نجاييكه منابع آبي جانشين سد سپيدرود، تامين و شبكه ها ي آب رساني وابسته به سد مذكور نيز، احداث نشده است، در صورت كاهش ميزان بارش و بروز پديده خشكسالي در استا نهاي غربي كشور، آ ب ذخير ه شده در سد، و در پي آن مقدار توليد محصول برنج در استان، به شدت تحت تاثير واقع مي شود، و كاهش مي يابد. ضمن آ نكه رسو ب گذاری ناشي از فرسايش خاك نيز، باعث كاهش ظرفيت نگهداری آب سد مخزنی سپيدرود، می گردد.
نبود امكانات مهار آب، شيب تند ارتفاعات، و مجاورت جلگه و دشت با منبع تخليه كننده بزرگ درياچه كاسپين، موجب خروج آب حاصل از ريز شهاي جوي، و آب موجود در رودخانه هاي استان مي گردد. همچنين برداشت بيش از حد از منابع آ ب ها ي زيرزميني، باعث خشك شدن تدريجي چا هها ی دستي روستاييان مي شود.
به دليل اجرا نشدن عمليات تبديل كانا لهاي سنتي انتقا ل آب، به كانا لهاي مدرن، ميزان بازده عمليات انتقال آب نيز كاهش مي يابد. ضمن ٱ نكه، به علت وجود كرت ها ی كوچك زراعي، از شبك ههای آ برساني موجود نيز، استفاده بهينه به عمل نمي آيد.

مسائل ومحدوديتهاي صنعتي ومعدني استان گيلان
يكي از محدوديتهاي پيش روي فعاليتهاي صنعتي و معدني در استان گيلان، شرايط اقليمي منطقه است كه طول عمر منابع سرمايه اي را كاهش، هزينه های حفظ، تعمير و نگهداري منابع مذكور و نيز هزينه هاي احداث و آماده سازی نواحي صنعتي روستايي را افزايش مي دهد.
به علاوه تركيب شمار زياد جمعيت و مساحت كم استان گيلان، امكان دسترسي به نواحي صنعتي روستايي با مساحت مناسب و نيز فاصله قابل قبول از مراكز جمعيتي روستايي را دشوار می نمايد.
وجود ابهامات مربوط به تملك اراضي ، طولاني بودن مراحل اخذ مجوزهاي لازم، دشواريهاي تامين خدمات
زيربنايي، ضعف سيستمهاي موجود دفع فاضلاب صنعتي، بالا بودن هزينه های مربوط به تصفيه فاضلاب صنعتي و نيز شفاف نبودن معيارهاي مربوط به حفظ محيط زيست براي احداث و راه اندازي نواحی صنعتی روستايی، از ديگر محدوديتهای پيش روي فعاليتهاي صنعتي و معدني است

مسائل ومحدوديتها ی خدماتي استان گيلان
از مشكلات بخش گردشگري روستايي گيلان، بايد به كمبود تاسيسات زيربنايي در قسمتهاي حمل و نقل و ارتباطات اشاره نمود.
به دليل وجود بخش قابل توجهي از روستاهاي گيلان در نواحي كوهستاني و جنگلي و نبود راههاي مناسب و نيز به علت پراكنش بيش از حد روستاها، جمعيت روستايي مناطق مذكور از آب آشاميدني سالم و انرژی گاز درحد مطلوب برخوردار نيستند.
بخش عمده شبكه راههاي روستايي گيلان، فاقد مشخصات فني و بخش قابل ملاحظه اي از آن واجد مشخصات فني، ولي آسفالت نشده و شني است. در ضمن سطح پوشش عمليات نگهداري راههاي روستايي نيز بسيار كم است و به دليل بارندگيهای فراوان، رويه شبكه راههاي روستايي به ويژه راههای شني، به سرعت فرسوده مي شود.
به طو رخلاصه مسائل و مشكلات بخشهای كشاورز ِی و منابع طبيعي و منابع آب و نيز محدوديتهاي محيطي مناطق روستايي استان گيلان، به شر ح زير مطرح ميشود:
پراكندگي روستاها، و توزيع نامتناسب جمعيت در سطح مناطق روستايي
نبود الگوهاي مناسب و مطابق با شرايط اقليمي مناطق مختلف، براي توليد محصولات مختلف كشاورزی
تبديل زمينهاي كشاورزی به كاربر يهای غيركشاورزی، و تحديد سطح زمينهای حاصلخيز
كمبود زمين و آب براي توسعه فعاليتها ی كشاورزی
كمبو دها و نارسايي هاي موجود در زمينه زيرساختها، و د رپي آن كاربرد ماشينهاي كشاورزي
كمبود منابع مالي لازم براي تهيه و تامين عوامل توليد، و سطح پايين بهره وري منابع مذكور
كاهش سطح جنگلهاومراتع، و تخريب آنها در اثر عملكرد عوامل انساني و طبيعي
احيا نشدن جنگلهاي مخروبه
ساما ندهي نشدن رودخانه ها، و فرسايش خاك ناشي از طغيا ن ها، و سيلا ب هاي رودخان های
بهره برداري غيربهينه از ظرفيت هاي موجود منابع آ بهاي سطحي و زيرزميني
تكميل نشدن شبكه آبياري و زهكشي سد مخزني سپيدرود
فرسودگي شبك ههاي انتقال و توزيع آب، و پايي نبودن راندمان تاسيسات آبي موجود
برداشت بي رويه شن و ماسه از بستر رودخانه ها
محدود شدن فعاليتهاي صنعتي و معدني به علت وسعت قابل توجه پوشش گياهي
ناشناس ماندن جاذبه های موجود گردشگری

     
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حوزه هنری گیلان است | نقشه سايت
ورود     ثبت نام
>